Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (7de BSO Naamloos leerjaar)

BSO Zevende jaar

Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (7de BSO Naamloos leerjaar)

Voorbereiding op een professionele Bacheloropleiding.

Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die de derde graad bso (6 bso of 7 bso) hebben beëindigd en zich gedurende 1 schooljaar willen voorbereiden op een professionele bacheloropleiding.
Het gaat om leerlingen die gemotiveerd zijn en over de intellectuele capaciteiten beschikken om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten.

De lessentabel omvat o.a. vijf uren wiskunde, vijf uren Nederlands, drie uren Frans en Engels en zes uren natuurwetenschappen (fysica, chemie en biologie). In deze vakken streven we ernaar om de leerlingen op het niveau van de tso-eindtermen te brengen.

Het is dus een theoretische opleiding die leerlingen voorbereidt op verder studeren. Ze is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, thuissituatie, ex-OKAN-leerlingen, sociale of economische omstandigheden, latere ontwikkeling …) een beroepsrichting volgden..

Toelatingsvoorwaarden

Een leerling kan instappen in deze opleiding als

  • hij/zij houder is van een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad bso.
  • hij/zij in het bezit is van het diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt in een 7de specialisatiejaar bso.

Na de inschrijving wordt de leerling uitgenodigd op een intakegesprek om na te gaan of hij/zij beschikt over voldoende intellectuele capaciteiten en de nodige motivatie heeft om deze theoretisch moeilijke bso-studierichting aan te vatten. Ter voorbereiding van het intakegesprek vragen we om een vragenlijst en een instaptoets in te vullen.

Toekomstmogelijkheden

Een leerling die slaagt voor het 7de jaar Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (Naamloos 7de jaar bso) behaalt het diploma secundair onderwijs waarmee hij/zij onmiddellijk een bacheloropleiding kan aanvatten.

Je kan deze opleiding volgen op de campus Guislain.

Infomomenten

Infomoment & Intake op dinsdag 25 augustus om 09.00 uur.

Lessentabel

Vakken
Godsdienst2
Lichamelijke Opvoeding2
Nederlands5
Engels3
Frans3
Wiskunde5
Natuurwetenschappen6
Sociale Wetenschappen2
Maatschappelijke vorming2
Seminarie2
Optioneel:
Bedrijfsbeheer2
Totaal32+2