Chromebooks

Beste leerling
Beste student
Beste ouder

Als onderdeel van het Digisprong initiatief in het Vlaamse onderwijs, zullen wij als IVV aan elke leerling en student van onze school een persoonlijke chromebook ter beschikking stellen in de loop van dit of volgend schooljaar. Vanuit onze pedagogische visie, komen in september 2021 eerst de leerlingen van het derde leerjaar en het vijfde Defensie & Veiligheid hiervoor in aanmerking. Tijdens de daaropvolgende maanden krijgen stelselmatig alle leerlingen en ook alle studenten van HBO5 Verpleegkunde een persoonlijke chromebook ter beschikking.

Bij de overhandiging van de chromebook zal jou een bruikleenovereenkomst voorgelegd worden die je dient ondertekend terug mee te geven. Daarin staan meer details over het correct gebruik van dit toestel en de beste manier om er goed zorg voor te dragen.

De leerling of student neemt zijn of haar persoonlijke chromebook volledig opgeladen en in goede staat mee naar school als dit door een leerkracht of docent gevraagd wordt, bv. via een e-mail, vaknieuws, een lesomschrijving in de schoolagenda enz. De chromebook wordt in bruikleen gegeven. Dit betekent dat dit toestel eigendom blijft van de school, maar de leerling of student dit kosteloos kan gebruiken gedurende zijn of haar volledige schoolloopbaan op IVV. Na het verlaten van de school wordt het toestel in goede staat teruggegeven. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de leerling of student om er zorgzaam mee om te gaan.

Het is ook nog steeds mogelijk om zelf een chromebook aan te kopen via een externe partnerorganisatie aan heel goede voorwaarden. Zo hoef je niet te wachten op jouw toestel van de school, maar wordt de chromebook jouw eigendom en kan je die ook houden nadat je onze school verlaten hebt. Uiteraard kan dit toestel ook gebruikt worden in de klas. Hiervoor kan je een bestelling plaatsen op deze webshop en de chromebook wordt na enkele dagen geleverd op school.

Met vriendelijke groeten,

het team van IVV