Zorg

Op IVV Sint-Vincentius bouwen we onze school uit tot een plaats waar iedereen zich thuis voelt. Welbevinden en je eigen leertraject (leren) in handen nemen, vormen de basis van ons zorgbeleid.

Leerlingen- en studentenbegeleiding

Op onze school is er een goed uitgebouwde leerlingen- en studentenbegeleiding. Om je zo goed mogelijk te begeleiden bij je leerproces kan je hier o.a. terecht voor:

  • Ondersteuning bij leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,…)
  • Psychosociale begeleiding
  • Leren leren
  • Taalcoaching op school (individueel of in groep, bij projecten)
  • Ondersteuning medisch rekenen (HBO Verpleegkunde)