Externe links

  • Tabor

WGO-groep Waarde-Gericht Ondernemen in Welzijnszorg, Gezondheidszorg en Onderwijs
www.tabor.be

  • Scholengemeenschap Edith Stein Gent

www.sg-edithstein.be

  •  Verplegen is niet voor watjes

www.verplegenisnietvoorwatjes.be

  • Een zorgjob – Ik ga er voor

www.ikgaervoor.be

  • Onderwijs regio Gent

www.onderwijsregiogent.be

  • SODA-attesten

www.sodaplus.be

  • Pathmakers

www.pathmakers.be