Kinderzorg

BSO Zevende jaar

Kinderzorg

Heb je een groot hart voor kinderen en wil je na het zesde jaar in het secundair onderwijs graag een gespecialiseerde opleiding volgen, kies dan voor een zevende jaar Kinderzorg! Op één jaar leer je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan in kinderdagverblijven, kleuterklassen en naschoolse opvanginitiatieven.

Deze opleiding dompelt je onder in de leefwereld van de baby, peuter, kleuter en het lagereschoolkind. Al deze leeftijdsgroepen worden vanuit diverse invalshoeken benaderd en je verwerft alle kennis om pedagogisch verantwoord om te gaan met kinderen. Je theoretische kennis kan je onmiddellijk toepassen tijdens de stages, zowel bij jonge als bij schoolgaande kinderen.

In het zevende jaar Kinderzorg krijg je naast de algemene vakken ook beroepsgerichte vakken, waarin de leerinhoud geïntegreerd wordt aangeboden: uitstappen, projecten en gastsprekers zorgen voor afwisseling in het programma.

Na deze opleiding kan je onmiddellijk aan de slag in een sector die grote werkzekerheid biedt. Je behaalt ook het diploma secundair onderwijs, dat je toegang geeft tot alle opleidingen hoger onderwijs en tot de Se-n-se opleidingen TSO. Kinderzorg is bovendien een goede basisopleiding om daarna Verpleegkunde te studeren!

Kinderbegeleider Duaal

Naast de ‘gewone’ opleiding Kinderzorg, een opleiding waarin les- en stageweken elkaar afwisselen, kan je vanaf 1 september ook het duale traject volgen op IVV: Kinderbegeleider Duaal.
Dit betekent dat je als student twee dagen per week naar school gaat en drie dagen gaat werken. Het eerste deel van het schooljaar werk je in een kinderdagverblijf, in het twee deel ga je werken in een buitenschoolse opvang. De mentor op de werkvloer is, naast de trajectbegeleider en het leerkrachtenteam, een belangrijke schakel in deze opleiding. Op het einde van het schooljaar kan je naast het diploma secundair onderwijs, de beroepskwalificaties Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen behalen.

 

Extra informatie over deze opleidingen vind je hier. (pdf)

Infomomenten

Kinderzorg

- 1 juli 2020 om 9 uur
- 25 augustus 2020 om 9 uur

Je kan je aanmelden voor één van deze infomomenten door te mailen naar delphine.decherf@ivv-gent.be.

Kinderbegeleider Duaal
- 1 juli 2020 om 9 uur
- 25 augustus 2020 om 9 uur

Je kan je aanmelden voor één van deze infomomenten door te mailen naar kinderbegeleider.duaal@ivv-gent.be

Nadat je een infomoment hebt bijgewoond, volgt er nog een individueel intakegesprek.

Lessentabel

Algemene Vorming
Godsdienst2u
PAV4u
Frans2u
LO2u
Expressie2u
Beroepsgerichte Vorming
Zorg en welzijn2u
(Ped)agogisch handelen6u
Indirecte Zorg2u
Masterclass2u
Stage12u
TOTAAL36u