Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal (7de jaar)

BSO Zevende jaar

Kinderzorg / Kinderbegeleider duaal (7de jaar)

Kinderzorg

Heb je een groot hart voor kinderen en wil je na het zesde jaar in het secundair onderwijs graag een gespecialiseerde opleiding volgen, kies dan voor een zevende jaar Kinderzorg! Op één jaar leer je alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan in kinderdagverblijven, kleuterklassen en naschoolse opvanginitiatieven.

Deze opleiding dompelt je onder in de leefwereld van de baby, peuter, kleuter en het lagereschoolkind. Al deze leeftijdsgroepen worden vanuit diverse invalshoeken benaderd en je verwerft alle kennis om pedagogisch verantwoord om te gaan met kinderen. Je theoretische kennis kan je onmiddellijk toepassen tijdens de stages, zowel bij jonge als bij schoolgaande kinderen.

In het zevende jaar Kinderzorg krijg je naast de algemene vakken ook beroepsgerichte vakken, waarin de leerinhoud geïntegreerd wordt aangeboden: uitstappen, projecten en gastsprekers zorgen voor afwisseling in het programma.

Na deze opleiding kan je onmiddellijk aan de slag in een sector die grote werkzekerheid biedt. Je behaalt ook het diploma secundair onderwijs, dat je toegang geeft tot alle opleidingen hoger onderwijs en tot de Se-n-se opleidingen TSO. Kinderzorg is bovendien een goede basisopleiding om daarna Verpleegkunde te studeren!

Meer info over deze opleiding? Stuur een mail naar karen.deboel@ivv-gent.be.

Kinderbegeleider Duaal

Naast de ‘gewone’ opleiding Kinderzorg, een opleiding waarin les- en stageweken elkaar afwisselen, kan je ook het duale traject volgen op IVV: Kinderbegeleider Duaal.
Dit betekent dat je als student twee dagen per week naar school gaat en drie dagen gaat werken. Het eerste deel van het schooljaar werk je 5 maanden in een kinderdagverblijf, in het tweede deel ga je 4 maanden werken in een buitenschoolse opvang.

In dit traject werk je als collega-in-opleiding, waarbij je enerzijds als een collega in het team opgenomen wordt, maar nog niet dezelfde verantwoordelijkheden krijgt gezien je nog in opleiding bent. De mentor op de werkvloer is, naast de trajectbegeleider en het leerkrachtenteam, een belangrijke schakel in deze opleiding. Het diploma dat je op het einde van het schooljaar kunt behalen, is evenwaardig aan een diploma uit het gewone traject Kinderzorg.

Naast het feit dat je een leervergoeding krijgt, zijn er nog verschillende andere voordelen: je bouwt o.a. pensioenrechten, betaalde verlofdagen en recht op werkloosheidsuitkering op. Je kunt een studentenjob blijven uitoefenen én er is behoud van het kindergeld.
Voor meer informatie hierover verwijzen we door naar het filmpje en de infodagen.

Meer info over deze opleiding? Contacteer de opleidingsverantwoordelijke kinderbegeleider.duaal@ivv-gent.be

Je kan deze opleiding volgen op de campus Guislain.

Extra informatie over de opleidingen Kinderzorg en Kinderbegeleider Duaal vind je hier. (pdf)

Bekijk hier het IVV Touché krantje over alle 7de en Se-n-se opleidingen. (pdf)

Infomomenten

Opendeurdag
zaterdag 20 april 2024 van 13.30 tot 17 uur
woensdag 26 juni 2024 van 13.30 tot 17 uur

Intakedata:
3 juli 2024 en 22 augustus 2024

Lessentabel

RegulierDuaal
Algemene Vorming
Godsdienst2u2u
PAV4u3u
Frans2u1u
LO2u2u
Expressie2u1u
Beroepsgerichte Vorming
Zorg en welzijn2u1u
(Ped)agogisch handelen6u3u
Indirecte Zorg2u
Masterclass2u3u
Stage12u
Werkplek22u
TOTAAL36u38u