Gezondheidszorg (3de graad)

Doorstroom / Arbeidsmarkt Derde graad

Gezondheidszorg (3de graad)

  • Je ontwikkelt een wetenschappelijk theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, psychologie, agogisch handelen, communicatie, de mens in de samenleving, en fysiologie en anatomie. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de gezondheids- en welzijnszorg.
  •  Je leert als toekomstig verzorgende en zorgkundige vanuit een integrale benadering zorg dragen voor de gezondheidstoestand van de mens.
  • Je ondersteunt cliënten bij activiteiten van het dagelijks leven vanuit het wetgevend kader en met aandacht voor ethisch handelen.

Na deze opleiding kan je verder studeren naar professionele bacheloropleidingen in

  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Pedagogie van het jonge kind

Verder studeren naar Se-n-se 7de jaar

  • Persoonsbegeleider
  • Medisch-administratief assistent
  • Tandartsassistent

Info over inschrijvingen vind je hier.

Infomomenten

- woensdag 28 juni 2023 (13.30 tot 17 uur)

Lessentabel

Vakken5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands33
Wiskunde22
Domeinspecifieke vakken
Gezondheidszorg1414
incl. werkplekleren waaronder 8 graaduren stage)
Vakoverstijgend
LAB22
Totaal3232