Defensie en Veiligheid (3de graad)

Doorstroom / Arbeidsmarkt Derde graad

Defensie en Veiligheid (3de graad)

Ben je een sociale, zelfstandige en sportieve leerling met interesse in onze samenleving? Dan is de opleiding Defensie en Veiligheid misschien iets voor jou.

De derde graad Defensie en Veiligheid biedt jou het beste van twee werelden. Enerzijds krijg je een algemene basisopleiding zodat je jouw secundair diploma TSO kan behalen en gericht kan verder studeren. Anderzijds bevat de opleiding een gevarieerd aanbod van theoretische en praktische vakken die je klaarstomen voor een job in de veiligheidssector.

De algemene vakken in het lessenpakket bereiden jou voor op een toekomst als wereldwijze burger. Zo ben je klaar om te gaan werken maar ook om verder te studeren nadat je je secundair diploma hebt behaald. Omdat een goede basisconditie en fysieke behendigheid belangrijk zijn, krijg je wekelijks vier uur lichamelijke opvoeding. Het algemeen lessenpakket wordt aangevuld met opleidingsspecifieke vakken, gegeven door experts uit het werkveld. Tijdens deze lessen zal je je verdiepen in veiligheid in de breedste zin van het woord. Je krijgt les over de werking van de bewaking, defensie, de brandweer, het gevangeniswezen en de politie. Ook EHBO komt uitgebreid aan bod. 

Wie Defensie en Veiligheid volgt, zal niet enkel op de schoolbanken zitten. We gaan bijvoorbeeld op bezoek bij bewakingsfirma’s, de brandweerkazerne, de gevangenis… We organiseren daar opdrachten en (observatie)activiteiten zodat je theorie leert toepassen in de praktijk. Daarnaast zal Defensie, een van onze belangrijkste partners, leerrijke en uitdagende meerdaagse activiteiten aanbieden. Op deze momenten zal je veel inzicht en ervaring opdoen, maar leer je ook jouw klasgenoten beter kennen en kan je jezelf van je meest hulpvaardige, empathische kant laten zien. In de veiligheidssector is een goede teamgeest en wederzijds vertrouwen namelijk van groot belang.

Wie de derde graad Defensie en Veiligheid met succes afrondt, heeft niet enkel een secundair diploma, maar ook verschillende belangrijke attesten in handen. Deze attesten bieden jou toegang tot verscheidene functies in de veiligheidssector. Welke attesten je concreet kan behalen, vind je binnenkort in de infobrochure terug. Deze infobrochure zal op deze pagina te vinden zijn.

Deze richting is dus ideaal voor teamgerichte en verantwoordelijke jongeren met een hart voor veiligheid en onze samenleving, die graag op vele vlakken uitgedaagd worden, zowel binnen als buiten de schoolmuren.

Heb je nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren en stuur een mail naar defensie.veiligheid@ivv-gent.be.

Folder:

Infomomenten

- Woensdag 28 juni 2023
(Opendeur op campus Molenaarsstraat van 13.30 tot 17 uur met specifieke infosessies om 14.30 uur en 16.15 uur)

- Extra infosessies op campus Guislain op maandag 3 juli, dinsdag 22 augustus en woensdag 30 augustus, telkens om 11 uur.

Intakegesprek
Nadat je bent ingeschreven in de opleiding, leg je ook een intakegesprek af op campus Guislain op 3/7, 22/8 of 30/8.
Na je inschrijving, zal je bericht ontvangen om hiervoor in te tekenen.

Het volgen van een infosessie en het afleggen van een intakegesprek zijn verplicht om de opleiding te kunnen starten.

Lessentabel

Vakken5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Godsdienst22
Engels22
Nederlands33
Frans33
Wiskunde33
Natuurwetenschappen22
LO22
Vakspecifiek
Recht22
Mens en samenleving22
Veiligheidstechnieken:
Toegepaste theorie veiligheidstechnieken (TTVT) bewaking, brandweer, defensie, justitie, politie, EHBO34
LO: fysieke paraatheid - ontwijkingstechnieken - fysiologie43
Werkplekleren22
Vakoverschrijdend
LAB11
Totaal33u33u