Basisverpleegkunde – Zorgportaal

Basisverpleegkunde – Zorgportaal

Zorgportaal is een project waarbij de school extra tijd en kansen wil geven aan wie hier nood aan heeft.

Tijd, begeleiding en ondersteuning

De eerste module (Initiatie basisverpleegkunde) wordt gespreid over een volledig schooljaar. De volledige opleiding duurt 3,5 jaar.

De extra tijd die hierdoor vrijkomt, wordt gebruikt om de studenten te begeleiden en ondersteunen. Deze begeleiding wordt afgebouwd in functie van zelfredzaamheid. Het doel is om na de eerste module in te stromen in het ‘reguliere’ traject.
Je vaardigheden op het vlak van Nederlands, rekenen, leren leren, ICT … worden aangescherpt.
De extra ondersteuning en begeleiding gebeurt zowel klassikaal als op maat van de student.

Voor wie?

Iedereen die verpleegkundige wil worden, maar nood heeft aan extra ondersteuning:
– anderstalige kandidaat-studenten die intensieve taalondersteuning nodig hebben
– kortgeschoolde kandidaat-studenten die nood hebben aan leren leren, ICT-vaardigheden, …
Als kandidaat-student basisverpleegkunde word je gescreend om toegelaten te worden in Zorgportaal. 

Wat is graduaat basisverpleegkunde?

De opleiding HBO5 Verpleegkunde wordt hervormd tot een opleiding graduaat basisverpleegkunde. De basisverpleegkundige is geen ‘zorgkundige’ en ook geen ‘verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg’, maar krijgt een volwaardige eigen plaats in het zorglandschap.
De opleiding duurt 3 jaar. Aan het einde krijg je het “diploma van gegradueerde in de verpleegkunde”.

Welke verpleegkundige handelingen mag ik uitvoeren?

Als basisverpleegkundige wordt je opgeleid om heel wat verpleegkundige handelingen uit te voeren!
Zo ben je straks een echte pro in bloedafnames, wondzorg, het aanbrengen en controleren van blaassondes, maagsondes en infusen.
Je leert ook alles over het toedienen van medicatie, lavementen, zuurstoftherapie, enz.

Waar mag ik werken als basisverpleegkundige?

Op veel verschillende plaatsen! Een greep uit de mogelijkheden:
– Algemene gezondheidszorg (ziekenhuis)
– Geestelijke gezondheidszorg
– Ouderenzorg, bv. in woonzorgcentra of dagcentra
– Thuisverpleegkunde
– Eerstelijnsgezondheidszorg, bv. in een wijkgezondheidscentrum
– Welzijnssector, bv. bij mensen met een beperking

De leerweg Zorgportaal start op in september en niet in februari.

 

Infomomenten


- zaterdag 20 april 2024 (13.30 - 17 uur)
- zaterdag 22 juni 2024 (13.30 - 17 uur)
- donderdag 22 augustus 2024 (18 - 20 uur)