Eerste graad A

Eerste graad

Eerste graad A

De overstap van de basisschool naar een secundaire school is een grote stap in het leven van een twaalfjarige. Om de continuïteit tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs te bewaren, willen we deze overstap veilig en aangenaam begeleiden.

Een klein leerkrachtenteam kan daarbij helpen. We differentiëren en werken met de leerlingen op hun niveau. Hiernaast is er ook aandacht voor het verwerven van specifieke leerstrategieën (leren leren).

We willen de leerlingen in de eerste graad een brede waaier aan leerervaringen aanbieden.
Naast het werken aan de basisdoelen, krijgt de leerling door middel van verbredende en verdiepende opdrachten de kans om verschillende onderwerpen beter te leren kennen.
Voor de basisvorming Nederlands, Wiskunde, Frans en Engels wordt klassikale instructie afgewisseld met individuele werktijd.

IVV Sint-Vincentius wil elke leerling begeleiden in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden en interesses.
Door op talenten in te zetten, krijgt elke leerling de kans zichzelf beter te leren kennen en te ontplooien.
Via tal van projecten werken de leerlingen individueel en samen aan meerdere thema’s.

Bekijk hier ons krantje van de eerste graad.

 

Infomomenten

- Dinsdag 7 december 2021 om 19 uur
- Donderdag 17 februari 2022 om 19 uur

Ben je er graag bij op één van deze infomomenten?
Reserveer je plaats en stuur een mail naar jessica.deprez@ivv-gent.be

Lessentabel

LesJaar 1Jaar 2
Instructievakken
Nederlands4u4u
Frans3u3u
Engels1u2u
Wiskunde4u4u
Lichamelijke opvoeding2u2u
Godsdienst2u2u
Projectvakken
Geschiedenis1u2u
Mens & Samenleving2u
Artistieke Vorming2u2u
--- Muzikale Opvoeding
--- Plastische opvoeding
Natuur, ruimte en Techniek6u4u
--- Aardrijkskunde
--- Natuurwetenschappen
--- Techniek
Specifiek gedeelte6u8u
--- Klasuur1u1u
--- ICT-uur1u1u
--- Differentiatie2u2u
--- Verkenning2u
--- Basisoptie*5u
TOTAAL31u/week33u/week