Eerste graad A

Eerste graad

Eerste graad A

De overstap van de basisschool naar een secundaire school is een grote stap in het leven van een twaalfjarige. Om de continuïteit tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs te bewaren, willen we deze overstap veilig en aangenaam begeleiden. Een klein leerkrachtenteam kan daarbij helpen. We differentiëren en werken met de leerlingen op hun niveau. Hiernaast is er ook aandacht voor het verwerven van specifieke leerstrategieën (leren leren).

We willen de leerlingen in de eerste graad een brede waaier aan leerervaringen aanbieden. Naast het werken aan de basisdoelen, krijgt de leerling door middel van verbredende en verdiepende opdrachten de kans om verschillende onderwerpen beter te leren kennen.

Voor Frans en Wiskunde worden de klassen ingedeeld in verschillende niveaugroepen.  Op die manier kunnen de leerkrachten nog meer lesgeven op maat.  Sterkere leerlingen dagen we zo meer uit en leerlingen die het iets moeilijker hebben, kunnen we nog beter begeleiden. 

IVV wil elke leerling begeleiden in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden en interesses. Door op talenten in te zetten, krijgt elke leerling de kans zichzelf beter te leren kennen en te ontplooien

Wat na 1A?

De basisoptie STEM-wetenschappen bereidt je voor op opleidingen behorend tot de technische sector. Tijdens de lessen ga je op een onderzoekende manier aan de slag om verschillende projecten te realiseren. Je wetenschappelijke, technische en wiskundige inzichten zullen hierbij verder ontwikkeld worden. Je past er wetenschappelijke onderzoeksmethodes toe en legt verschillende verbanden tussen het vak wiskunde en wetenschappen. De nadruk ligt hier vooral op ‘bedenken’, ‘ontwerpen’, ‘creativiteit’ en ‘problemen oplossen’. Kortom een basisoptie waarbij je heel veel zelf zal ontdekken over de wondere wereld van de wetenschappen.

De basisoptie Maatschappij en Welzijn bereidt je voor op een studiekeuze binnen een sociale richting. Maatschappelijke onderwerpen als gezondheid, lifestyle en voeding komen er aan bod en je leert over schoonheidsidealen en jeugdculturen, over hoe onze kleding ons typeert en over omgaan met stress, … Een boeiende basisoptie dus, waarin je jezelf en de wereld rondom jou beter leert kennen! Bovendien is dit een ideale voorbereiding op één van onze studierichtingen uit de tweede graad. 

In de basisoptie Moderne Talen & Wetenschappen proef je om te beginnen van alles wat met taal te maken heeft. Je studeert er geen nieuwe woordjes, maar exploreert wel fascinerende fenomenen als jongerentaal, humor en reclameslogans. Originele oefeningen, filmpjes en presentaties wakkeren jouw liefde voor levendige communicatie aan. Het tweede luik van deze basisoptie, dat zijn de wetenschappen. Via experimenten in het labo kruip je in de huid van echte onderzoekers.

Bekijk hier ons krantje van de eerste graad.
Info over inschrijvingen vind je hier.

 

Infomomenten

30 november 2023 - 18u30 Infoavond
Registreer hier


Lessentabel

LesJaar 1Jaar 2
Nederlands4u4u
Frans3u3u
Engels1u2u
Wiskunde4u4u
Lichamelijke opvoeding2u2u
Godsdienst2u2u
Geschiedenis1u2u
Mens & Samenleving2u
Artistieke Vorming2u2u
Natuur, ruimte en Techniek4u
--- Aardrijkskunde2u
--- Natuurwetenschappen2u
--- Techniek2u
Specifiek gedeelte5u7u
--- Taallab1u1u
--- Klasuur1u1u
--- Informatica1u
--- Verkenning2u
--- Basisoptie*5u
TOTAAL32u/week32u/week