Welzijnswetenschappen (3de graad)

Doorstroom Derde graad

Welzijnswetenschappen (3de graad)

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, toegepaste sociale en gedragswetenschappen.

  • Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven.
  • Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen.
  • Je legt verbanden met betrekking tot de hedendaagse samenleving, sociaal recht, communicatie, de mens en zijn gedrag. Daartoe reflecteer je over wetenschappelijke theorieën.
  • Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens (= NW B+S).
  • Je doet dit vanuit contexten en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Deze richting bereidt je voor op academische en professionele vervolgopleidingen die logisch voortvloeien uit het studiedomein Maatschappij en welzijn.

  • Pedagogische wetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Onderwijs
  • Sociaal-agogisch werk
  • Pedagogie van het jonge kind

Info over inschrijvingen vind je hier.

Infomomenten

- woensdag 28 juni 2023 (13.30 tot 17 uur)

Lessentabel

Vakken5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Nederlands55
Wiskunde33
Domeinspecifieke vakken
Filosofie22
Natuurwetenschappen33
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen76
Statiestiek1
Vakoverstijgend
LAB22
Totaal3232