Tweede leerjaar A

Eerste graad

Tweede leerjaar A

We willen de leerlingen in de eerste graad een brede waaier aan leerervaringen aanbieden.
Naast het werken aan de basisdoelen, krijgt de leerling door middel van verbredende en verdiepende opdrachten de kans om verschillende onderwerpen beter te leren kennen.
Voor de basisvorming Nederlands, Wiskunde, Frans en Engels wordt klassikale instructie afgewisseld met individuele werktijd.

IVV Sint-Vincentius wil elke leerling begeleiden in de zoektocht naar zijn persoonlijke mogelijkheden en interesses.
Door op talenten in te zetten, krijgt elke leerling de kans zichzelf beter te leren kennen en te ontplooien.
Via tal van projecten werken de leerlingen individueel en samen aan meerdere thema’s.

Lessentabel

LesJaar 2
Instructievakken
Nederlands4 u
Frans3 u
Engels2 u
Wiskunde4 u
Lichamelijke Opvoeding2 u
Godsdienst2 u
Projectvakken
Techniek2 u
Natuurwetenschappen1 u
Muzikale Opvoeding1 u
Geschiedenis2 u
Aardrijkskunde1 u
Uitbreiding
Verkenning6 u
ICT1 u
Klasuur1 u
TOTAAL32 u / week