Opvoeding en begeleiding (3de graad)

Doorstroom / Arbeidsmarkt Derde graad

Opvoeding en begeleiding (3de graad)

  • Je ontwikkelt een wetenschappelijk- theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, deontologie en de mens en zijn plaats in de samenleving. Dit alles met oog voor contexten en voorbeelden uit de welzijnszorg.
  • Je leert, vanuit deze wetenschappelijk- theoretische basis, als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen.
  • Je oriënteert je op het begeleiden van mensen met een beperking.

Je kan verder studeren naar professionele bacheloropleidingen in

  • Onderwijs
  • Pedagogie van het jonge kind
  • Sociaal-agogisch werk

Verder studeren naar Se-n-se 7de jaar

  • Persoonsbegeleider
  • Medisch-administratief assistent
  • Tandartsassistent

Info over inschrijvingen vind je hier.

Infomomenten

- woensdag 28 juni 2023 (13.30 tot 17 uur)

Lessentabel

Vakken5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans22
Geschiedenis11
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen11
Nederlands33
Wiskunde22
Domeinspecifieke vakken
Opvoeding en begeleiding1414
(incl. Werkplekleren waaronder 8 graaduren stage)
Vakoverstijgend
LAB22
Totaal3232