Humane wetenschappen (3de graad)

Doorstroom Derde graad

Humane wetenschappen (3de graad)

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen, en statistiek. Bijkomende doelen voor
Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

 • Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade.
 • Je leert kijken en luisteren naar kunst. Je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.
 • Je ontwikkelt een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen.
 • Je legt verbanden met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseer je wetenschappelijke theorieën.

 

Deze richting bereidt je voor op een brede waaier van academische en professionele vervolgopleidingen.

 • Archeologie en Kunstwetenschappen
 • Geschiedenis
 • Gezondheidszorg
 • Onderwijs
 • Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Rechten
 • Sociaal-agogisch werk
 • Godsdienstwetenschappen
 • Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

  Info over inschrijvingen vind je hier.

Infomomenten

- woensdag 28 juni 2023 (13.30 tot 17 uur)

Lessentabel

Vakken5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Godsdienst22
Aardrijkskunde11
Engels22
Frans33
Geschiedenis22
Lichamelijke opvoeding22
Natuurwetenschappen22
Nederlands44
Wiskunde33
Domeinspecifieke vakken
Kunstbeschouwing11
Uitgebreide filosofie22
Sociale en gedragswetenschappen55
Statistiek11
Vakoverstijgende
LAB22
Totaal3232