Verpleegkunde – Zorgportaal

Verpleegkunde – Zorgportaal

Zorgportaal is een project waarbij de school extra tijd en kansen wil geven aan wie hier nood aan heeft.

Tijd, begeleiding en ondersteuning

De eerste module (Initiatie verpleegkunde) wordt gespreid over een volledig schooljaar. De volledige opleiding duurt 3,5 jaar.

De extra tijd die hierdoor vrijkomt, wordt gebruikt om de studenten te begeleiden en ondersteunen. Deze begeleiding wordt afgebouwd in functie van zelfredzaamheid. Het doel is om na de eerste module in te stromen in het ‘reguliere’ traject.

Je vaardigheden op het vlak van Nederlands, rekenen, leren leren, ICT … worden aangescherpt.
De extra ondersteuning en begeleiding gebeurt zowel klassikaal als op maat van de student.

Voor wie?

Iedereen die verpleegkundige wil worden, maar nood heeft aan extra ondersteuning:

  • anderstalige kandidaat-studenten die intensieve taalondersteuning nodig hebben
  • kortgeschoolde kandidaat-studenten die nood hebben aan leren leren, ICT-vaardigheden, …

Als kandidaat-student verpleegkunde word je gescreend om toegelaten te worden in Zorgportaal. 

 

Infomomenten

-zaterdag 24 juni 2023 (13.30 tot 17 uur)
-dinsdag 22 augustus 2023 (18 tot 20 uur)