Verpleegkunde – Zorgportaal

Verpleegkunde – Zorgportaal

Zorgportaal is een project waarbij de school extra tijd en kansen wil geven aan wie hier nood aan heeft.

Tijd, begeleiding en ondersteuning

De eerste module (Initiatie verpleegkunde) wordt gespreid over een volledig schooljaar. De volledige opleiding duurt 3,5 jaar.

De extra tijd die hierdoor vrijkomt, wordt gebruikt om de studenten te begeleiden en ondersteunen. Deze begeleiding wordt afgebouwd in functie van zelfredzaamheid. Het doel is om na de eerste module in te stromen in het ‘reguliere’ traject.

Je vaardigheden op het vlak van Nederlands, rekenen, leren leren, ICT … worden aangescherpt.
De extra ondersteuning en begeleiding gebeurt zowel klassikaal als op maat van de student.

Voor wie?

Iedereen die verpleegkundige wil worden, maar nood heeft aan extra ondersteuning:

  • anderstalige kandidaat-studenten die intensieve taalondersteuning nodig hebben
  • kortgeschoolde kandidaat-studenten die nood hebben aan leren leren, ICT-vaardigheden, …

Als kandidaat-student verpleegkunde word je gescreend om toegelaten te worden in Zorgportaal. 

 

Infomomenten

- donderdag 7 december 2023 (18 - 20 uur)
- zaterdag 13 januari 2024 (13.30 - 17 uur)
- zaterdag 20 april 2024 (13.30 - 17 uur)
- zaterdag 22 juni 2024 (13.30 - 17 uur)
- donderdag 22 augustus 2024 (18 - 20 uur)