Verpleegkunde – Zorgportaal

Verpleegkunde – Zorgportaal

meer kansen geven in samenwerking met VDAB

Zorgportaal is een project waarbij de school, samen met de VDAB, extra tijd en kansen wil geven aan wie hier nood aan heeft.

Tijd, begeleiding en ondersteuning

De eerste module (Initiatie verpleegkunde) en de tweede module (Verpleegkunde basiszorg) die in het ‘reguliere’ traject het eerste schooljaar (twee semesters) vormen, worden gespreid over drie semesters.

De extra tijd die hierdoor vrijkomt, wordt gebruikt om de studenten te begeleiden en ondersteunen. Deze begeleiding wordt afgebouwd in functie van zelfredzaamheid. Het doel is om na de eerste twee semesters in te stromen in het ‘reguliere’ traject.

Je vaardigheden op het vlak van Nederlands, rekenen, leren leren, ICT … worden aangescherpt.
De extra ondersteuning en begeleiding gebeurt zowel klassikaal als op maat van de student, zowel door de docenten als door de VDAB.

Voor wie?

Iedereen die verpleegkundige wil worden, maar nood heeft aan extra ondersteuning:

  • anderstalige werkzoekenden die intensieve taalondersteuning nodig hebben
  • kortgeschoolde werkzoekenden die nood hebben aan leren leren, ICT-vaardigheden, …

Als kandidaat-student verpleegkunde word je gescreend om toegelaten te worden in Zorgportaal. Dit gebeurt door de VDAB in overleg met de school.

Deze opleiding wordt georganiseerd met middelen van Vlaanderen, VDAB en Europa.