Eerste leerjaar B

Eerste graad

Eerste leerjaar B

Welkom in 1B!

De stap van de basisschool naar een secundaire school is heel wat voor een twaalfjarige. Op IVV willen we deze overstap veilig en aangenaam begeleiden. Ons klein team van fijne leerkrachten helpt je daarbij en volgt jou en je klasgenoten zo goed mogelijk op. In je klas zitten hoogstens 12 leerlingen

Studeren in 1B?

Les volgen in 1B betekent dat je houdt van samenwerken en van praktische opdrachten maken. We werken telkens rond een maandthema, dat in verschillende vakken aan bod komt. Samen met de andere klassen sluit je elk thema af met een boeiende projectdag. Als je bijvoorbeeld het thema ‘vrijheid’ afrondt, dan trek je er misschien wel op uit voor een kinderrechtenwandeling of kan je een voorstelling maken over Amnesty International.
Onder begeleiding van de leerkrachten zal je werken aan je zelfredzaamheid en gaat er veel aandacht naar je taalvaardigheid. Je verkent de verschillende studiedomeinen en bereidt je zo voor op het maken van toekomstige studiekeuzes. Daarnaast krijg je ook ondersteuning en lessen in het ‘leren leren’.
Want bij onze lessen horen natuurlijk taken en toetsen. Maar we zetten ook in op procesevaluatie en werken daarom met een portfolio, met daarin werkjes en evaluaties van je verschillende projecten.

Wat is jouw talent?

In 1B geven we volop ruimte aan jouw talenten en interesses. Tijdens de wekelijkse talenturen krijg je de kans om zelf ideeën aan te reiken en om zo je talenten vrij en spelenderwijs te ontdekken en te ontplooien, in verschillende groepen maar steeds op jouw eigen tempo.

Bekijk hier ons krantje van de eerste graad.

Infomomenten

- Dinsdag 7 december 2021 om 19 uur
- Donderdag 17 februari 2022 om 19 uur

Ben je er graag bij op één van deze infomomenten?
Reserveer je plaats en stuur een mail naar jessica.deprez@ivv-gent.be

Lessentabel

LesJaar 1B
Instuctievakken
Nederlands4
Moderne vreemde talen3
--- Engels / Frans
Wiskunde4
Maatschappelijke vorming3
Lichamelijke opvoeding2
Godsdienst2
Projectvakken
Artistieke vorming2
--- Muzikale opvoeding
--- Plastische opvoeding
Natuur, ruimte en techniek7
--- Aardrijkskunde
--- Natuurwetenschappen
--- Techniek
Specifiek gedeelte5
--- Klasuur1
--- Differentiatie1
--- ICT1
--- Verkenning2
TOTAAL32