Basiszorg en ondersteuning (3de graad)

Arbeidsmarkt Derde graad

Basiszorg en ondersteuning (3de graad)

  • Je wil doorgroeien naar een zorg- of welzijnsberoep.
  • Je verwerft huishoudelijke en logistieke competenties én je verwerft een set van relevante competenties uit de BK’s Verzorgende, Zorgkundige, Kinderbegeleider baby’s en peuters en Kinderbegeleider schoolgaande kinderen.
  • Je wordt voorbereid om na het zesde jaar een éénjarige Se-n-se (Kinderbegeleider of Verzorgende/Zorgkundige) aan te vatten. Ook de opleiding HBO5 Verpleegkunde volgen behoort dan tot de mogelijkheden.

Verder studeren naar beroepsgerichte Se-n-se A-finaliteit 7de jaar Kinderbegeleider

  • Tewerkstelling in kinderdagverblijf (KDV), initiatief buitenschoolse opvang (IBO)

Verder studeren naar beroepsgerichte Se-n-se A-finaliteit 7de jaar Verzorgende/Zorgkundige

  • Tewerkstelling in woonzorgcentrum (WZC), thuiszorgdiensten

Verder studeren naar graduaatsopleidingen binnen hetzelfde interessegebied

Verder studeren naar beroepsgerichte Se-n-se 7de jaar Integrale veiligheid.

Info over inschrijvingen vind je hier.

Infomomenten

- woensdag 28 juni 2023 (13.30 tot 17 uur)

Lessentabel

Vakken5de jaar6de jaar
Algemene vakken
Godsdienst22
Engels22
Lichamelijke opvoeding22
Maatschappelijke vorming11
Nederlands22
Wiskunde22
Domeinspecifieke vakken
Basiszorg en ondersteuning1919
(incl. werkplekleren waaronder 16 graaduren stage)
Vakoverstijgend
LAB22
Totaal3232