Projecten

Inspiratienamiddag ouderenzorg

Op maandag 22 oktober 2018 organiseerden studenten en docenten verpleegkunde samen een inspiratienamiddag rond ouderenzorg. Enkele sfeerbeelden!

Start2Nurse@Ronse: combineer werken en studeren!

Ken je dat gevoel: je wil verpleegkundige worden, maar het moment om aan een opleiding te beginnen is er nog nooit gekomen?
Dan is Start2Nurse@Ronse precies wat jij zoekt: vanaf 1 februari 2018 bieden wij dit nieuwe traject aan waarbij je werken en studeren combineert!
Een nieuwe manier om de opleiding HBO Verpleegkunde te volgen, exclusief in Ronse.
Het is een volwaardige leerweg om het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde te behalen.

IVV wordt EPAS school

December 2017

Op dinsdagavond 28/11 vond het politiek debat over de Europese Unie plaats in onze school.
Junior Ambassador Nergiz Elcin (7 Kinderzorg Duaal Leren) zet de avond goed in met een leuke Kahoot-quiz over de Europese Unie.

    

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

November 2017

23 en 24 november 2017: Het “seminar for European Parliament Ambassador Schools’ Teachers “ was heel erg interessant!
#EPAmbassadorSchool #EPASbe
100 leerkrachten uit bijna alle lidstaten van de Europese Unie! Boeiend en uitermate verrijkend om al die collega’s te ontmoeten, te spreken en van gedachten te wisselen!!
België was vertegenwoordigd door 4 leerkrachten: hier samen op de foto.
Dankbaar voor de kans om daar te mogen aanwezig zijn.

 

Oktober 2017

Jongerenafdelingen van politieke partijen op bezoek bij 7 Kinderzorg: het was echt wijs! Zij gingen in debat met onze leerlingen over basisinkomen, stemrecht vanaf 16 jaar, gelijkschakeling loonschalen voor iedereen binnen E.U. Zeker voor herhaling vatbaar!

September 2017

Sinds 1 september prijkt nu ook, heel officieel, de EPAS-plaquette in de inkomhal van onze school! De plaquette moet ons eraan herinneren dat wij vanaf dit schooljaar een EUROPEAN PARLIAMENT AMBASSADOR-SCHOOL zijn en dat we dus geregeld activiteiten in en buiten de klas zullen organiseren die ons doen nadenken over het belang en de rol van Europa en de Europese Unie in ons eigen dagelijkse leven.

Juni 2017

Al een hele tijd hangt op de Franse Koer een groot zeil van het Europees Parlement, met de Europese vlag erbij. Daarmee willen we aantonen dat onze school stappen zette om een European Parliament Ambassador School (EPAS) te worden.
Dinsdag 12 juni ontvingen we het bericht: “Jullie zijn nu officieel een EPAS-school en jullie worden verwacht op de officiële ceremonie in Brussel”.

Op 23 juni 2017 was het zover! De ceremonie voor EPAS-certificatie vond  vrijdag 23 juni 2017 van 15.30 uur tot 17.30 uur in het Parlamentarium plaats.
Twee leerlingen van IVV mochten in het Parlementarium een EPAS- ‘plaquette’ voor de school in ontvangst nemen, daarnaast kregen de leerlingen ook elk een EPAS-certificaat op hun naam. Zij kregen de plaquette en de certificaten uit handen van Gents Europarlementslid Helga Stevens. De leerlingen hebben op hun beurt de ‘plaquette’ op dinsdag 27 juni, op de dag van hun proclamatie, overhandigd aan de directie.

Joyce Van de Rostyne en Stéphanie Vereecke uit 7KZB, fier met de EPAS-plaquette!

De motivatie voor deze beslissing om IVV Sint-Vincentius als EPAS-starter te erkennen luidt als volgt:

(citaat)
“De keuze om EPAS-school te worden vertrekt van een duidelijke keuze van de school om meer te investeren in burgerschapseducatie. Tijdens het afgelopen schooljaar legde de school een goede basis voor het verder uitbouwen van een duurzame Europa-werking op school. Zo werd een EPAS-werkgroep samengesteld en werden duidelijke toekomstplannen uitgetekend, waarbij de school een Europese leerlijn wil ontwikkelen en het Europa-onderwijs op school meer zichtbaarheid en dynamiek wil geven en meer wil toespitsen op de Europese actualiteit.

Daartoe werden de voorbije maanden de eerste stappen gezet, onder meer door het organiseren van een Europa-tentoonstelling voor de hele school. Dit alles maakt dat de school sterk scoort in de prioriteit ‘impact in de breedte’ waarbij concrete inspanningen gedaan werden om zoveel mogelijk leerlingen op school onder te dompelen in het thema ‘Europa’.”

Het is de bedoeling dat we volgend schooljaar een werkgroep ‘EPAS’ opstarten waar elke leerkracht of secretariaatsmedewerker welkom is. Ook 2 leerlingen van 6STW en 2 van het 7e jaar BSO zullen daarin vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep zou dan meedenken over en meewerken aan activiteiten die Europa en de Europese Unie dichter bij onze leerlingen brengen, binnen en buiten het klaslokaal, zodat er een duurzame Europa-werking op school wordt gerealiseerd.

[/read]

 

Start2Work

Het project Start2Work brengt laatstejaarsstudenten nóg een stapje dichter bij de werkvloer: in groep nemen ze een volledige verpleegafdeling van binnen een woon-zorgcentrum of een algemeen ziekenhuis over.
Met dit innovatief project willen we de studenten verpleegkunde een realistisch beeld geven van het beroep en ze nog beter klaarstomen voor de werkvloer.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Deze bijzondere stage laat studenten kennismaken met zaken die in een klassieke stage niet of onvoldoende aan bod komen. Omdat ze actief kunnen meewerken in een zorgteam, krijgen ze inzicht in de organisatie van een afdeling, leren ze efficiënt omgaan met tijd en komen ze in contact met familie, artsen en paramedici.
Het geeft hen de mogelijkheid om kritisch na te denken over de werking van een afdeling en hun rol als verpleegkundige hierin.

Begeleiding vanop de zijlijn

We laten de studenten uiteraard niet aan hun lot over. De medewerkers van de afdeling zorgen voor begeleiding, maar doen dat vanop de zijlijn, samen met de begeleiders van de school. Ze observeren nauwlettend en sturen bij wanneer dit nodig is.

We organiseren Start2Work momenteel al op de campussen Gent Molenaarsstraat, Eeklo en Oudenaarde.Onze alumni geven aan dat deze stage een absolute meerwaarde was binnen hun opleiding.

 [/read]

 

 

Rwanda

Het Project Rwanda is een schoolproject waarbij studenten en pas afgestudeerden de kans krijgen om kennis te maken met de gezondheidszorg in Rwanda. Meer specifiek in het Universitair Ziekenhuis van Kigali en het psychiatrisch centrum in Ndera. Dit project werd de eerste keer in 1983 georganiseerd en om de twee jaar herhaald omdat dit project zo verrijkend bleek te zijn. Tijdens de vakantiemaanden vertrekken studenten en docenten op vrijwillige basis naar Rwanda om er te gaan werken. Het samen leven en werken met de Rwandese gezondheidswerkers geeft een onvergetelijke indruk.

[read more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Met dit buitenlands project streven we meerdere doelen na die gericht zijn op de studenten enerzijds en de Rwandese collega’s en zorgvragers anderzijds.
Dit project geeft de kans aan jonge mensen om kennis te maken met een totaal andere cultuur.
De studenten verwerven kennis en ontwikkelen begrippen in verband met problemen waarmee burgers in een land in ontwikkeling worden geconfronteerd.
De studenten verwerven inzicht in de bedreigingen voor de gezondheid in een land in ontwikkeling.
De studenten krijgen de kans om kennis te maken met de gezondheidszorg in andere culturen en regio’s.
De studenten geven hun kennis en vaardigheden door aan hun Rwandese collega’s en verwerven op hun beurt de inzichten, kennis en vaardigheden van de Rwandese gezondheidswerkers.
De studenten bieden materiële steun aan de afdelingen van hun ziekenhuis.

 [/read]