Nieuwe opleiding: Voorbereidend jaar Hoger Onderwijs (7de naamloos jaar)

Vanaf 1 september 2020 starten we met een nieuwe studierichting op onze school: een algemeen 7 de jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs (officieel 7 de naamloos leerjaar bso).

Deze studierichting is bedoeld voor leerlingen die de derde graad bso (6 bso of 7 bso) hebben beëindigd en zich gedurende 1 schooljaar willen voorbereiden op een professionele bacheloropleiding.
Het gaat om leerlingen die beschikken over de intellectuele capaciteiten en motivatie om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten.
De lessentabel omvat o.a. vijf uren wiskunde, vijf uren Nederlands, drie uren Frans en Engels en zes uren natuurwetenschappen (fysica, chemie en biologie). In deze vakken streven we ernaar om de leerlingen op het niveau van de tso-eindtermen te brengen
Het is dus een theoretische opleiding die leerlingen voorbereidt op verder studeren. Ze is ideaal voor leerlingen die omwille van persoonlijke redenen (ziekte, thuissituatie, ex-OKAN-leerlingen, sociale of economische omstandigheden, latere ontwikkeling …) een beroepsrichting volgden.

Ontdek meer over VHO (7de Naamloos jaar)