Eerste graad in IVV

Vanaf 1 september 2017 startten we in onze school met een eerste leerjaar A in de eerste graad. Het welbevinden van de leerlingen en goed onderwijs zijn hierbij het uitgangspunt. We zetten dan ook extra in op een vlotte overgang van basis- naar secundair onderwijs. Een klein lerarenteam zal de leerlingen coachen in hun zoektocht naar hun persoonlijke mogelijkheden en talenten. We bieden de leerlingen een brede waaier aan leerervaringen met accent op techniek en wetenschappen enerzijds en mens en maatschappij anderzijds.